Inleiding
De postmaster opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist van de PDBO-Randstad is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden.
Aanleiding tot het ontwikkelen van deze opleiding is het huidige registratie¬systeem van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dit registratiesysteem is per 1 september 2001 geïntroduceerd en omvat de volgende registers:

  • NVO Basis-Orthopedagoog
  • NVO Orthopedagoog-Generalist
  • NVO Orthopedagoog-Specialist *

Voor registratie tot NVO basis-orthopedagoog dient aangetoond te worden dat een universitair programma (doctoraal/master) is gevolgd dat geaccrediteerd is door de NVO of anderszins voldoet aan de gestelde eisen. Indien men is opgenomen in het register NVO basis-orthopedagoog, is het mogelijk een postmaster beroepsopleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist of een individueel registratietraject te volgen.
Opname in het register van NVO Orthopedagoog-Generalist is alleen mogelijk als het traject dat leidt tot NVO Orthopedagoog-Generalist met goed gevolg is afgelegd. De postmaster opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist omvat een studieduur van ruim twee jaar waarin men één dag per week cursorisch onderwijs volgt. Daarnaast moeten er minimaal 2790 uren postacademische werkervaring worden opgedaan in een praktijkinstelling, waarin orthopedagogische werkzaamheden worden verricht. Daarbij dient een diversiteit aan orthopedagogische taken te worden verricht: diagnostiek, behandeling, onderwijs, onderzoek en beleid. Op minimaal drie van de vijf taakgebieden moet ervaring opgedaan worden, waarbij minimaal tweederde van de werktijd in evenwichtige verhouding aan diagnostiek en behandeling dient te zijn besteed. De werkervaring wordt opgedaan in combinatie met een supervisietraject.

Opleiding in Leiden
De opleiding in Leiden kent een gezamenlijk studietraject voor de opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist, verzorgd door de PDBO Randstad, en de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, differentiatie kinderen en jeugdigen, verzorgd door de PDO-GGZ Leiden/Rotterdam van de RINO.
Evenals de opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist omvat de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, differentiatie kinderen en jeugdigen, een studieduur van ruim twee jaar waarin men één dag per week (dinsdag) cursorisch onderwijs volgt. 75% van beide opleidingstrajecten wordt gezamenlijk verzorgd. Vervolgens worden beide opleidingsgroepen gesplitst om de eigen differentiatie af te ronden. De opleidelingen die zich hebben aangemeld voor de registratie tot GZ-psycholoog volgen het GZ-vervolg waarin het accent ligt op diagnostiek en behandeling van volwassenen. De opleidelingen die zich hebben aangemeld voor de opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist volgen het OG-vervolg waarin het accent ligt op diagnostiek en behandeling binnen de opvoedingscontext. Indien GZ-psychologen in opleiding belangstelling hebben voor de registratie NVO Orthopedagoog-Generalist kunnen zij, indien zij in staat zijn te voldoen aan alle registratie-eisen, hiervoor in aanmerking komen. Zij dienen dan ook het OG-vervolg van het cursorisch programma te volgen. Ook omgekeerd is het mogelijk dat de NVO Orthopedagoog-Generalisten in opleiding het GZ-vervolg van het cursorisch programma volgen. Hieraan zijn wel bepaalde voorwaarden wat de werkplek betreft verbonden.

Opleiding in Amsterdam
Naast de opleiding in Leiden start er in het najaar in Amsterdam een opleiding Orthopedagoog-Generalist, eveneens onder verantwoordelijkheid van de PDBO-Randstad. In het profiel van deze opleiding staan de werkvelden en de werkveldspecifieke invulling van de verschillende theorieën en modellen centraal. Het gaat om een tweejarig traject waarbij deelnemers een geschikte werk(ervarings)plek moeten hebben en 1 dag per week scholing volgen. Daarnaast maakt supervisie (90 uur) deel uit van het opleidingstraject. Deze supervisie vindt geïntegreerd met en gekoppeld aan de opleiding plaats. In Amsterdam vindt het curosrisch onderwijs en de supervisie plaats aan de VU op de woensdag. In tegenstelling tot de opleiding in Leiden gaat het in Amsterdam niet om een combinatie met de GZ-opleiding.

Bestuur
Prof.dr. E. van Lieshout (voorzitter)
Prof.dr. P.H. Vedder (Penningmeester en secretaris)
Prof.dr. A. van der Leij
Mw.prof.dr. M. Jongmans

Directeur
Mw. dr. K. van de Vijfeijken

* Het registratiesysteem tot NVO Orthopedagoog-Specialist is nog in ontwikkeling